Aanmelden vrijwilligers


Deze website is "ad hoc" opgezet en zullen we meerdere keren per dag updaten, aanpassen en verbeteren

Laatste update : zondag 22-03 12:30

Laatste nieuws :

In deze enorme crisis en spannende tijd is het belangrijk dat we als dorpsgenoten elkaar helpen waar dit nodig blijkt te zijn.

Binnen ons dorp is er een werkgroep samengesteld met een gevarieerde samenstelling van dorpsgenoten, vanuit o.a. de jeugd, ouderen, ouders met schoolgaande jeugd, dorpsbelangen en vertegenwoordiging van het dorpshuis. Deze groep heeft de volgende acties uitgezet, oa website, algemeen telefoonnummer, email en Facebook.

De werkgroep coördineert alle initiatieven die te maken hebben met de gevolgen van de uitbraak van het virus. Op deze manier proberen we alle ideen en hulp de komende periode op een juiste manier een plek te geven of uit te voeren.

Je kan je aanmelden als vrijwilliger en je ideen kenbaar maken via de mail. Een van de coördinatoren zal contact met je opnemen op het moment dat daar vraag naar is.

Deze website is er dan ook voor bedoeld om uw hulpvraag te kunnen stellen, aan te bieden en u te informeren.